loader image
شناسه سرتیپدیا: P0000000281
استم سل
Intimate Therapy Sensitive Use

تولید کننده
مانلی بهداشت پارس ایرانیان
دسته بندی
بهداشتی و آرایشی
سطح فناوری
{فناوری محصول:14
کنترل مستمر :
استاندارد ملی, بسته بندی, شیمیایی, فلزات سنگین, میکروبی
ویژگیهای محصول
مراقبت کامل در برابر عفونت‌ها و قارچ‌های مهاجم در دوران قاعدگی
مناسب برای بانوانی که حساسیت و سوزش‌های دائمی در ناحیه تناسلی دارند
حاوی مواد پری بایوتیک برای حفظ باکتری های مفید
مراقبت کامل بعد از استخر
تنظیم PH ناحیه خارجی دستگاه تناسلی
برطرف‌کننده بوی نامطبوع دستگاه تناسلی
معرفی محصول

ژل‌های بهداشتی بانوان استم سل برای پوست های حساس است که برای رهایی از شر هرگونه مشکلات ناحیه تناسلی قابل استفاده و مناسب بانوانی است که در ناحیه تناسلی خود حساسیت و سوزش‌های دائمی دارند و با حذف سولفات‌ها از ترکیب این محصول هیچ عوارض جانبی خاصی را بعد از استفاده شاهد نخواهید بود. دیگر مزیت این ژل تنظیم PH ناحیه تناسلی است. به این صورت که بعداز خروج از استخر، ناحیه تناسلی خانم‌ها هم مسعد عفونت‌های باکتریایی و هم مستعد عفونت‌های قارچی است. این دو نوع عفونت به سبب تغییر محیط دستگاه تناسلی از حالت قلیایی به حالت اسیدی رخ می‌دهد. با این ژل شستشو می‌توانید PH متعادل 5.5 را برای تمام روز در ناحیه تناسلی به وجود بیاورید. علاوه بر این می توان به عنوان یک مراقبت کامل در برابر عفونت‌ها مهاجم در دوران قاعدگی و بعد از نزدیکی مورد استفاده قرار داد.

شاخصهای کیفیت
شاخص کنترل مستمراستانداردمقدار گواهی شده
فلزات سنگین بر حسب سربملی ایران 19882، الزامات سیف وی، IS 6608:20040.00
فری سولفاتالزامات سیف ویفری سولفات
فری پارابنالزامات سیف ویفری پارابن
pHملی ایران 19882، الزامات سیف وی، IS 6608:20045.5
آرسنیکملی ایران 19882، الزامات سیف وی، IS 6608:2004کمتر از 2ppm
دی اکسانملی ایران 19882، الزامات سیف وی0.5 ppm
آزمونهای کنترل مستمر
تاریخشماره گواهی آزمونشرح آزمونپاسخ آزمون
1398/03/082409-7232-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1398/10/153011-8742-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1399/10/093800-10867-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1400/04/034173-11696-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
مجوزهای قانونی
سازمانشماره مجوزتوضیحات
غذا و دارو1576/ظ/56
گواهینامه ها
تصاویر
QR Code

استم سل | Intimate Therapy Sensitive Use

80%
تولید کننده: مانلی بهداشت پارس ایرانیان
دسته بندی: بهداشتی و آرایشی
سطح فناوری: سطح عادی
این محصول در زمینه های زیر بصورت مستمر کنترل می شود:
استاندارد ملی, بسته بندی, شیمیایی, فلزات سنگین, میکروبی
ویژگیهای محصول
مراقبت کامل در برابر عفونت‌ها و قارچ‌های مهاجم در دوران قاعدگی
مناسب برای بانوانی که حساسیت و سوزش‌های دائمی در ناحیه تناسلی دارند
حاوی مواد پری بایوتیک برای حفظ باکتری های مفید
مراقبت کامل بعد از استخر
تنظیم PH ناحیه خارجی دستگاه تناسلی
برطرف‌کننده بوی نامطبوع دستگاه تناسلی
معرفی محصول

ژل‌های بهداشتی بانوان استم سل برای پوست های حساس است که برای رهایی از شر هرگونه مشکلات ناحیه تناسلی قابل استفاده و مناسب بانوانی است که در ناحیه تناسلی خود حساسیت و سوزش‌های دائمی دارند و با حذف سولفات‌ها از ترکیب این محصول هیچ عوارض جانبی خاصی را بعد از استفاده شاهد نخواهید بود. دیگر مزیت این ژل تنظیم PH ناحیه تناسلی است. به این صورت که بعداز خروج از استخر، ناحیه تناسلی خانم‌ها هم مسعد عفونت‌های باکتریایی و هم مستعد عفونت‌های قارچی است. این دو نوع عفونت به سبب تغییر محیط دستگاه تناسلی از حالت قلیایی به حالت اسیدی رخ می‌دهد. با این ژل شستشو می‌توانید PH متعادل 5.5 را برای تمام روز در ناحیه تناسلی به وجود بیاورید. علاوه بر این می توان به عنوان یک مراقبت کامل در برابر عفونت‌ها مهاجم در دوران قاعدگی و بعد از نزدیکی مورد استفاده قرار داد.

شاخصهای کیفیت
شاخص کنترل مستمراستانداردمقدار گواهی شده
فلزات سنگین بر حسب سربملی ایران 19882، الزامات سیف وی، IS 6608:20040.00
فری سولفاتالزامات سیف ویفری سولفات
فری پارابنالزامات سیف ویفری پارابن
pHملی ایران 19882، الزامات سیف وی، IS 6608:20045.5
آرسنیکملی ایران 19882، الزامات سیف وی، IS 6608:2004کمتر از 2ppm
دی اکسانملی ایران 19882، الزامات سیف وی0.5 ppm
آزمونهای کنترل مستمر
تاریخشماره گواهی آزمونشرح آزمونپاسخ آزمون
1398/03/082409-7232-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1398/10/153011-8742-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1399/10/093800-10867-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1400/04/034173-11696-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
مجوزهای قانونی
سازمانشماره مجوزتوضیحات
غذا و دارو1576/ظ/56
گواهینامه ها
تصاویر

سازمانهای گواهی کننده