loader image
این محصول تحت کنترل کیفیت مستمر سیف وی می باشد
شناسه سرتیپدیا: P0000000286


استم سل
Hair Loss Therapy Shampoo

تولید کننده
مانلی بهداشت پارس ایرانیان
دسته بندی
بهداشتی و آرایشی
سطح فناوری
سطح عادی
کنترل کیفیت مستمر :
استاندارد ملی, بسته بندی, شیمیایی, فلزات سنگین, میکروبی
ویژگیهای محصول
پیشگیری مؤثر از ریزش غیرارثی و غیر طبیعی موها
کند کننده ریزش موهای ارثی تا حد زیادی
افزایش استحکام موها (همچنین استحکام موهای کرکی مانند)
رفع موثر التهاب و خارش پوست سر
مؤثر در رشد و سلامت موها
درمان ریزش موی فصلی
مهار عامل DHT و کنترل ریزش مو
معرفی محصول

این شامپو با مهار فعالیـت آنزیم 5 – آلفا –ردوکتاز از تولید دی هیدروتستوسترون (DHT) جلوگیری کرده و با طولانی کردن فاز آناژن چرخه رشد مو ،‌ریزش مو را کنترل می نماید. علاوه بر این موجب ضخامت بیشتر و استحکام موهای کرکی مانند می شود حتی برای درمان ریزش موی فصلی نیز مناسب است. تقویت موثر فولیکولهای مو با مواد مغذی منتهی به داشتن موهایی پرپشت تر و ضخیم تر می شود. عصاره ترفولیوم پراتنس به همراه استیل تتراپپتاید- 3،‌ اثر سینرژیک داشته و عوامل اصلی ریزش مو را کنترل می کنند، این ترکیب مستقیما فعالیت آنزیم 5 – آلفا – ردوکتاز را مهار می کند تا دی هیدرو تستوسترون (DHT ) تشکیل نگردد ،‌ از طرف دیگر موجب تحریک سنتز کلا‍ژن و از بین بردن عوامل مخرب مولکولهای پروتئین می گردد، حضور این ترکیب باعث استحکام فولیکولهای مو و کنترل ریزش مو می شود

شاخصهای کیفیت
شاخص کنترل مستمراستانداردمقدار گواهی شده
فلزات سنگین بر حسب سربملی ایران 3572، الزامات سیف وی، ICS 71.100.700.00
فری سولفاتالزامات سیف ویفری سولفات
فری پارابنالزامات سیف ویفری پارابن
آرسنیکملی ایران 3572، الزامات سیف وی، ICS 71.100.70کمتر از 2ppm
pHملی ایران 3572، الزامات سیف وی، ICS 71.100.70، IFRC ICRC5.5
دی اکسانملی ایران 3572، الزامات سیف ویکمتر از 10ppm
آزمونهای کنترل مستمر
تاریخشماره گواهی آزمونشرح آزمونپاسخ آزمون
1398/03/082409-7225-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1399/10/093806-10879-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
مجوزهای قانونی
سازمانشماره مجوزتوضیحات
غذا و دارو1215/ظ/56
استاندارد ملی9006025814
گواهینامه ها
تصاویر
سازمانهای گواهی کننده
QR Code
سیف وی : نشان اصالت کیفیت کالا و خدمات
safeway.co.ir

استم سل | Hair Loss Therapy Shampoo

تولید کننده: مانلی بهداشت پارس ایرانیان
دسته بندی: بهداشتی و آرایشی
سطح فناوری: سطح عادی
این محصول در زمینه های زیر بصورت مستمر کنترل می شود:
استاندارد ملی, بسته بندی, شیمیایی, فلزات سنگین, میکروبی
ویژگیهای محصول
پیشگیری مؤثر از ریزش غیرارثی و غیر طبیعی موها
کند کننده ریزش موهای ارثی تا حد زیادی
افزایش استحکام موها (همچنین استحکام موهای کرکی مانند)
رفع موثر التهاب و خارش پوست سر
مؤثر در رشد و سلامت موها
درمان ریزش موی فصلی
مهار عامل DHT و کنترل ریزش مو
معرفی محصول

این شامپو با مهار فعالیـت آنزیم 5 – آلفا –ردوکتاز از تولید دی هیدروتستوسترون (DHT) جلوگیری کرده و با طولانی کردن فاز آناژن چرخه رشد مو ،‌ریزش مو را کنترل می نماید. علاوه بر این موجب ضخامت بیشتر و استحکام موهای کرکی مانند می شود حتی برای درمان ریزش موی فصلی نیز مناسب است. تقویت موثر فولیکولهای مو با مواد مغذی منتهی به داشتن موهایی پرپشت تر و ضخیم تر می شود. عصاره ترفولیوم پراتنس به همراه استیل تتراپپتاید- 3،‌ اثر سینرژیک داشته و عوامل اصلی ریزش مو را کنترل می کنند، این ترکیب مستقیما فعالیت آنزیم 5 – آلفا – ردوکتاز را مهار می کند تا دی هیدرو تستوسترون (DHT ) تشکیل نگردد ،‌ از طرف دیگر موجب تحریک سنتز کلا‍ژن و از بین بردن عوامل مخرب مولکولهای پروتئین می گردد، حضور این ترکیب باعث استحکام فولیکولهای مو و کنترل ریزش مو می شود

شاخصهای کیفیت
شاخص کنترل مستمراستانداردمقدار گواهی شده
فلزات سنگین بر حسب سربملی ایران 3572، الزامات سیف وی، ICS 71.100.700.00
فری سولفاتالزامات سیف ویفری سولفات
فری پارابنالزامات سیف ویفری پارابن
آرسنیکملی ایران 3572، الزامات سیف وی، ICS 71.100.70کمتر از 2ppm
pHملی ایران 3572، الزامات سیف وی، ICS 71.100.70، IFRC ICRC5.5
دی اکسانملی ایران 3572، الزامات سیف ویکمتر از 10ppm
آزمونهای کنترل مستمر
تاریخشماره گواهی آزمونشرح آزمونپاسخ آزمون
1398/03/082409-7225-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
1399/10/093806-10879-1میکروبی- شیمیاییقابل قبول
مجوزهای قانونی
سازمانشماره مجوزتوضیحات
غذا و دارو1215/ظ/56
استاندارد ملی9006025814
گواهینامه ها
تصاویر

سازمانهای گواهی کننده

سیف وی : نشان اصالت کیفیت کالا و خدمات
safeway.co.ir | info@safeway.co.ir