loader image
این محصول تحت کنترل کیفیت مستمر سیف وی می باشد
شناسه سرتیپدیا: P0000000345


High Life
ماسک پیل آف هیدروژلی عصاره گلبرگ گل رز

تولید کننده
زر اکسیر برنا
دسته بندی
بهداشتی و آرایشی
سطح فناوری
صنایع خلاق
کنترل کیفیت مستمر :
Antibacterial, الزامات سیف وی, بسته بندی, شیمیایی, فلزات سنگین, میکروبی
ویژگیهای محصول

جلوگیری از پیری زودرس پوسـت
نرم کننده، لطافت بخش و آبرسانی پوست
بهبود سطح انعطاف پذیری و تونیسیته پوست
افزایش قوام پوست
مناسب انواع تیپ های پوستی

معرفی محصول

ماســک هــای پیــل آف (هیدروژلــی) هایلایــف فــرآوری شــده در ۱۰رایحــه شــگفت انگیــز بــا ترکیباتــی از عصــاره هــای مفیــد گیاهــان طبیعــی در اختیــار شـما مصـرف کننـدگان عزیـز قـرار دارد.ایـن ماسـک هـا سرشـار از فاکتورهـای رشـد هسـتند و بـا ایجـاد تاثیـرات آنـی بـر روی بافـت سـطحی پوسـت، موجـب آبرسـانی، روشـن کنندگـی، جوانسـازی، درخشـندگی و لیفـت پوسـت میشـوند، همچنیــن ایــن ماســک هــا بــه صــورت کامــلا یکدســت از روی ســطح پوســت برداشته می شوند.

شاخصهای کیفیت
شاخص کنترل مستمراستانداردمقدار گواهی شدهمحدوده مجاز
pH
آزمونهای کنترل مستمر
تاریخشماره گواهی آزمونشرح آزمونپاسخ آزمون
-
مجوزهای قانونی
سازمانشماره مجوزتوضیحات
سازمان غذا و دارو
گواهینامه ها
تصاویر
سازمانهای گواهی کننده
QR Code
سیف وی : نشان اصالت کیفیت کالا و خدمات
safeway.co.ir

High Life | ماسک پیل آف هیدروژلی عصاره گلبرگ گل رز

تولید کننده: زر اکسیر برنا
دسته بندی: بهداشتی و آرایشی
سطح فناوری: صنایع خلاق
این محصول در زمینه های زیر بصورت مستمر کنترل می شود:
Antibacterial, الزامات سیف وی, بسته بندی, شیمیایی, فلزات سنگین, میکروبی
ویژگیهای محصول

جلوگیری از پیری زودرس پوسـت
نرم کننده، لطافت بخش و آبرسانی پوست
بهبود سطح انعطاف پذیری و تونیسیته پوست
افزایش قوام پوست
مناسب انواع تیپ های پوستی

معرفی محصول

ماســک هــای پیــل آف (هیدروژلــی) هایلایــف فــرآوری شــده در ۱۰رایحــه شــگفت انگیــز بــا ترکیباتــی از عصــاره هــای مفیــد گیاهــان طبیعــی در اختیــار شـما مصـرف کننـدگان عزیـز قـرار دارد.ایـن ماسـک هـا سرشـار از فاکتورهـای رشـد هسـتند و بـا ایجـاد تاثیـرات آنـی بـر روی بافـت سـطحی پوسـت، موجـب آبرسـانی، روشـن کنندگـی، جوانسـازی، درخشـندگی و لیفـت پوسـت میشـوند، همچنیــن ایــن ماســک هــا بــه صــورت کامــلا یکدســت از روی ســطح پوســت برداشته می شوند.

شاخصهای کیفیت
شاخص کنترل مستمراستانداردمقدار گواهی شدهمحدوده مجاز
pH
آزمونهای کنترل مستمر
تاریخشماره گواهی آزمونشرح آزمونپاسخ آزمون
-
مجوزهای قانونی
سازمانشماره مجوزتوضیحات
سازمان غذا و دارو
گواهینامه ها
تصاویر

سازمانهای گواهی کننده

سیف وی : نشان اصالت کیفیت کالا و خدمات
safeway.co.ir | info@safeway.co.ir