loader image
شناسه سرتیپدیا: P0000000341


گواهینامه کیفیت این محصول منقضی شده و تحت کنترل نمی باشد
IPOORAK
سرم دوفاز مخصوص موهای خشک و معمولی

تولید کننده
پیشگامان صنعت برکه آرایش آریو
دسته بندی
بهداشتی و آرایشی
سطح فناوری
سطح عادی
گواهینامه کنترل کیفیت این محصول منقضی شده است و لذا کیفیت این محصول تحت کنترل نمی باشد
این بدان معناست که سیف وی نمونه برداری کنترل کیفیت را از این محصول متوقف نموده است و ضمانتی در ارتباط با اصالت کیفیت محصول ارائه نمی کند
QR Code

گواهینامه کیفیت این محصول منقضی شده و تحت کنترل نمی باشد
IPOORAK | سرم دوفاز مخصوص موهای خشک و معمولی

تولید کننده:پیشگامان صنعت برکه آرایش آریو
دسته بندی: بهداشتی و آرایشی
گواهینامه کنترل کیفیت این محصول منقضی شده است و لذا این کیفیت این محصول تحت کنترل نمی باشد
این بدان معناست که سیف وی نمونه برداری کنترل کیفیت را از این محصول متوقف نموده است و ضمانتی در ارتباط با اصالت کیفیت محصول ارائه نمی کند